Smarthome-etäkäyttöpalvelu päättyy 30.4.2022

Olemme päättäneet lopettaa Smarthome by EKE (EBTS) -järjestelmän etäkäyttöpalvelun tarjoamisen 30.4.2022. Päätös on tehty, jotta järjestelmän tietoturvataso voidaan pitää yllä, vaikka järjestelmän kehitystyö on päättynyt. Järjestelmän muu toiminnallisuus säilyy toistaiseksi ennallaan.

Vaikutukset käyttäjille

Mahdollisuus käyttää järjestelmää etänä my.eke.com-sivuston kautta päättyy.

Paikallinen selainkäyttöliittymä, johon pääsee vain asukkaan omasta lähiverkosta, jatkaa toimintaansa. Järjestelmien käyttöön paikallisesti asunnon käyttöpaneeleista, katkaisijoista yms. ei tule muutoksia vaan ne jatkavat toimintaansa normaalisti.

Käyttäjien itse rakentamat etäkäytön ohjelmointirajapintaa käyttävät integraatiot lakkaavat toimimasta. Tämä koskee järjestelmän yksittäisiä tehokäyttäjiä.

Taloyhtiöiden oma pääkäyttäjäpalvelu päättyy. Taloyhtiöt, joita tämä koskee, voivat jatkossa hankkia pääkäyttäjäpalvelun Digisähköltä.

Digisähkön tarjoamaan tukipalveluun ei tule muutoksia. Järjestelmien diagnostiikka etänä ja taloyhtiöiden pääkäyttäjäpalvelu jatkuvat toistaiseksi.

Tietoturvan ylläpito

Etäkäyttöpalvelun lopettaminen poistaa tietoturvariskit, jotka siihen liittyvät, kun järjestelmän kehitystyö on päättynyt. Paikallinen selainkäyttöliittymä on puolestaan aina ollut tarkoitettu vain paikalliseen käyttöön, eikä sen portteja saa avata Internetiin. Järjestelmä tulee edelleen suojata NAT-palomuurilla, joka mahdollistaa sille yhteyksien avaamisen ulospäin, mutta ei sisään tulevia yhteyksiä Internetistä. Tämä on oletuskonfiguraatio käytännössä kaikissa markkinoilta saatavilla olevissa kotireitittimissä.

Mitä edellyttää käyttäjiltä

Yksittäiset käyttäjät

Jos etäkäyttömahdollisuus kodin lähiverkon ulkopuolelta ei ole oleellinen toiminnallisuus, muutos ei edellytä toimenpiteitä omakotitaloasiakkailta.
Niiden käyttäjien, joilla on etäkäyttöpalvelun ohjelmointirajapintaa hyödyntäviä sovelluksia, tulee muuttaa sovelluksensa käyttämään järjestelmän paikallista ohjelmointirajapintaa.

Taloyhtiöt

Mikäli taloyhtiöllä on paikallinen pääkäyttäjäpalvelu, tulee sen sopia Digisähkön kanssa pääkäyttäjäpalvelun ulkoistuksesta. Niiden taloyhtiöiden, joiden järjestelmät ovat asukkaiden omien lähiverkkojen sijaan erillisessä automaatioverkossa, johon asukkaalla ei ole suoraa pääsyä, tulee muuttaa verkkoteknisiä ratkaisujaan siten, että järjestelmät kytketään kaapelilla suoraan kunkin asunnon lähiverkon reitittimeen paikallisen selainkäytön mahdollistamiseksi.

Päivitys KNX-tekniikkaan

Mikäli automaation etäkäyttömahdollisuus on oleellinen toiminnallisuus, jonka halutaan säilyvän, suositellaan käyttäjän ottavan yhteyttä Digisähköön järjestelmän päivittämiseksi KNX-tekniikkaan.

KNX on kansainvälinen avoin standardi taloautomaatiojärjestelmien toteuttamiseen. Digisähkö on näiden järjestelmien toteuttamisessa maan merkittävimpiä toimijoita.

Vaihto KNX:ään voidaan toteuttaa olemassa olevaa kaapelointia ja painikkeita hyödyntäen. Muutoksessa korvataan minimissään vanhan järjestelmän keskuskomponentit ja osa antureista. Selainkäyttöliittymä vaihtuu nykyaikaiseen kännykkäsovellukseen.

Modernisoinnin yhteydessä on mahdollista myös vaihtaa painikkeet nykyaikaisiin väyläpainikkeisiin, jolloin ulkoasu saadaan moderniksi ja tilatietoja voi näyttää ledeillä suoraan painikkeissa. Samalla järjestelmää voidaan laajentaa esimerkiksi monihuoneäänentoistolla ja ääniohjauksilla. Mahdollisuuksiin voi tutustua Digisähkön showroomilla Espoon Olarinluomassa sopimalla ajan etukäteen.

Lisää tietoa löytyy osoitteesta www.digisahko.fi/ebts

EKE-Finance Oy

Karl Lönngren

Johtaja, Digitaaliset Palvelut